[ ŁADOWANIE STRONY ]
DLA RODZICA

 

------------

Dane kont do przelewu składek:

Fundacja Sportowe Katowice, 40-108 Katowice ul. Bukowa 1A

numer konta: 50 2490 0005 0000 4600 5494 5176

Opłata: 120 zł (od 1 lutego 2023)

 

Tytuł wpłaty:

Opłata za szkolenie (imię i nazwisko dziecka, miesiąc)

Prosimy o wpłaty do 10-tego każdego miesiąca!

 

REGULAMIN RODZICA

 1. Postaram się nie spóźniać na zajęcia.
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach poinformuje o tym trenera (telefon, sms, mail)
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz przebywania w boksach zawodników oraz tunelach szatniowych. Chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje w inaczej.
 4. Podczas treningów lub zawodów nie kontaktujemy się z dzieckiem, nie krzyczymy - to źle wpływa na koncentrację. Bezwzględnie zakazane jest wchodzenie na taflę!!
 5. Podczas treningów lub zawodów nie dajmy instrukcji i wskazówek-to praca trenerów.
 6. Podczas zawodów kulturalnie dopingujemy swoją drużynę, krytyka oraz agresja w stosunku do przeciwników, sędziów oraz trenerów i zawodników nie przyczyni się dorozwoju dzieci oraz klubu.
 7. W przypadku meczów, turniejów rozgrywanych na wyjeździe nie przebywam podczas przejazdu w busie /autobusie/ wraz zawodnikami, kierownikiem oraz trenerem.
 8. Do 10 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za szkolenie według aktualnej stawki w danej grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać na konto klubu.
 9. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska, aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 11. Pamiętaj że dziecko po treningu musi się zregenerować oraz dobrze odżywiać. Zapytaj trenera o wskazówki żywieniowe.

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

-Niestosowanie się rodziców do powyższego regulaminu spowoduje zawieszenie zawodnika w meczach i turniejach.

-Notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje wykreślenie z klubu.