[ ŁADOWANIE STRONY ]
CERTYFIKAT PZPN

Akademia Piłkarska „Młoda GieKSa” posiada Złoty Certyfikat, który został jej nadany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Przyznanie najwyższego z możliwych, Złotego Certyfikatu PZPN, który przyjął w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich wysokie standardy oceny szkolenia, gwarantuje, iż Akademia Piłkarska „Młoda GieKSa”, prezentuje najwyższy poziom szkolenia weryfikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej w tak ważnych obszarach jak: bezpieczeństwo dzieci, kwalifikacje kadry szkoleniowej, wartość merytoryczna programu szkolenia, dostępność odpowiedniej bazy treningowej oraz szeroko rozumiane wysokie standardy szkoleniowe.

Ideą Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia adekwatną do przyznanego certyfikatu. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączają do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności, dzięki programowi, rodzice dzieci grających w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, aby właściwie i bezpiecznie szkolić ich dzieci.

Złoty Certyfikat został przyznany dla grup „Czarnych”  Akademii Piłkarskiej  „Młoda GieKSa”
w kategoriach wiekowych Skrzat G1 i G2, Żak F1 i F2, Orlik E2, które realizują proces szkolenia w cyklu zajęć popołudniowych oraz dla kategoriach wiekowych Orlik E1, Młodzik D1 i D2, które proces szkolenia realizują w ramach zajęć Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na podstawie współpracy klubu i akademii ze szkołą.

W skład grup czarnych piłkarskiej „Młodej GieKSy” wchodzą zawodnicy, którzy na poszczególnych etapach szkolenia przejawiają największe predyspozycje techniczne, taktyczne, motoryczne
i wolicjonalne do profesjonalnej gry w piłkę nożną w przyszłości. Zawodnicy tych grup reprezentują Akademię w najbardziej prestiżowych rozgrywkach oraz turniejach.

Grupy „Czarne” są grupami otwartymi dla zawodników grup „Zielonych” oraz kandydatów na zawodników Akademii „Młoda GieKSa” z innych klubów, dołączenie do grupy czarnej jest możliwe
w określonym czasie po spełnieniu określonych do tego wymagań i procedur. Dla zawodników grup zielonych oraz zawodników z innych klubów, istnieje również możliwość udziału w treningach grupy czarnej na podstawie zaproszenia na pewien okres treningowy. Zaproszeni zawodnicy zostają poddani szczegółowej obserwacji oraz ewentualnemu dalszemu monitoringowi. Ostateczną decyzję
o pozostaniu w grupie czarnej lub dołączeniu do niej  podejmuje Trener prowadzący daną grupę wraz z Trenerem Koordynatorem Akademii.